Kritiek op wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering

contractering / vernietigende reacties op het wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering

Individuele zorgprofessionals en beroepsverenigingen hebben in een internetconsultatie – die tot eind juli openstond – vernietigend gereageerd op het wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering. Een greep uit de reacties.

“Met het oog op de enorme uitdagingen voor de zorg is het van belang dat we de roep om onbeperkte keuze loslaten en ons inzetten voor goede toegang tot zorg met voldoende keuze en betere samenwerking rondom de patiënt.” Dat stelt Zorgverzekeraars Nederland in haar reactie op de internetconsultatie over het wetsvoorstel Bevorderen zorgcontractering, waarmee het hinderpaalcriterium uitdrukkelijk wordt opgenomen in de Zorgverzekeringswet, maar dat er ook voor zorgt dat zorgverzekeraars een heel lage vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg kunnen vaststellen. En zo krijgen zorgverzekeraars met dit wetsvoorstel “(nog) meer macht in het contracteringsproces en verzwakt het de (toch al geringe) onderhandelingspositie van zorgverleners”, aldus de LHV, KNMP, KNOV en het KNGF in een gezamenlijke reactie. Dat het wetsvoorstel het mogelijk maakt om een tarief vast te stellen dat niet kostendekkend is, is voor de verenigingen van huisartsen, apothekers, verloskundigen en fysio­therapeuten ‘onacceptabel’.

Lees alle reacties via internetconsultatie.nl/zorgcontractering

Beroepsverenigingen in de mondzorg (KNMT, NVM en ONT) vinden dat het wetsvoorstel ‘de plank misslaat’: “Er is geen sprake van een redelijke verhouding tussen doel (terugdringen niet-gecontracteerde zorg in de GGZ-sector en de wijkverpleging) en het middel (inperking vrije artsenkeuze voor patiënten en verslechtering positie van zorgaanbieders). Wetende dat een vertrouwensrelatie, verankerd in de Wgbo, tussen patiënt en zorgverlener onmisbaar is voor het leveren van goede zorg, is het keuzerecht cruciaal. Door keuzes van zorgverzekeraars zouden kwetsbare groepen met een smallere portemonnee hun vaste (niet-­gecontracteerde) zorgverlener kunnen zien wegvallen. Dit zal leiden tot een tweedeling in de samenleving.”

Gevarieerd zorglandschap

Beroepsverenigingen in de psychologische, psychotherapeutische en psychiatrische zorg (NIP, NVP, NVvP en P3NL) vrezen ook dat deze wetsaanpassing ‘rechtstreeks ten koste gaat van het recht en de mogelijkheden van de cliënt om een passende behandelaar en behandeling te vinden’: “Er is een gevarieerd zorglandschap nodig met zowel grote als kleine aanbieders, met ieder een eigen specialisatie. En vrijgevestigde aanbieders hebben een belangrijke toegevoegde waarde in het zorglandschap.”

De vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP) noemt het wetsvoorstel ‘disproportioneel’ en stelt dat er geen enkele verplichting richting zorgverzekeraars wordt benoemd om zorgcontractering te bevorderen: “Het gaat alleen om het verlagen van de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg. Hierdoor slaat de machtsbalans tussen grote verzekeringsconcerns en kleine lokale zorgverleners nog meer door naar de eerste partij.”

Lees ook de blog van huisarts en bestuursvoorzitter Willem Veerman en directeur Hans van der Schoot van Vereniging VvAA: Wijziging artikel 13 van Zorgverzekeringswet controversieel

Delen