LHV ondertekent alsnog zorgakkoord

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft besloten het Integraal Zorgakkoord alsnog te ondertekenen. Dit gebeurde na een stemming in de landelijke ledenvergadering op dinsdag 24 januari 2023. De LHV geeft aan dat de deelnemers van de vergadering 83 procent van hun leden vertegenwoordigen.

In september ondertekenden elf andere zorgpartijen het Integraal Zorgakkoord (IZA) al. De concrete invulling van twee belangrijke punten die de huisartsen geregeld wilden zien, heeft de LHV over de streep getrokken om het akkoord alsnog te ondertekenen. Het gaat om de verhoging (gemiddeld 30 procent) en de differentiatie van tarieven voor de avond-, nacht- en weekendzorg. Deze moeten ervoor zorgen dat het voor meer huisartsen aantrekkelijker wordt om deze diensten te doen.

Meer tijd voor de patiënt

Ook komt er extra tijd voor de patiënt. Met het huidige aanbod van de zorgverzekeraars kunnen de huisartsen die dat willen binnen een jaar starten om ‘Meer tijd voor de patiënt’ in de praktijk te brengen. Ook kan het landelijk bestuur de belangen van de huisartsen in de uitwerking en afbakening van de IZA-afspraken de komende jaren stevig blijven behartigen.

LHV-vicevoorzitter Aard Verdaasdonk zegt op lhv.nl: “Met deze overtuigende ja kunnen we nu als huisartsen samen verder. Met alle leden, ook de bezorgde en kritische. We beseffen dat dit pas de eerste, goede stap is. Samen met alle IZA-partijen kunnen we nu verder werken aan vertrouwen en aan de noodzakelijke oplossingen voor de huisartsenzorg.”

Input vanuit het veld

Willem Veerman, bestuursvoorzitter van Vereniging VvAA en zelf huisarts, onderschrijft dat het belangrijk is om in dit stadium als huisartsenpartij aan tafel te zitten om zo constructief mee te kunnen denken en samen te werken aan concrete oplossingen in de zorg. Samen met directeur Hans van der Schoot publiceerde hij deze week de blog ‘IZA; het gaat alleen lukken met inzicht, begrip en input vanuit het veld’.

Het Integraal Zorgakkoord heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken zijn afspraken gemaakt tussen het ministerie van VWS en een groot aantal partijen in de zorg. Een van de belangrijkste doelen uit het IZA is het versterken van de eerstelijnszorg.

Delen