Medisch volgerschap

Markus Oei is kno-arts in het Flevoziekenhuis Almere en e-health-pragmaticus. Zijn passie is zorgverbetering en specifiek de overbrenging van kennis naar de patiënt. Hij is oprichter van betrouwbarebron.nl, een website en database voor non-profit, geaccrediteerde gezondheidsinformatie in Nederland. In deze opinie geeft hij zijn visie op medisch leiderschap.

 

Medisch leiderschap is hot. Medische leiders zijn ook zeker nodig, maar het lijkt door de vele aandacht voor het onderwerp soms wel of iedere dokter een leider moet worden. Daarom zou ik graag eens een sterk ondergewaardeerde rol benadrukken: die van de medische volgers. Ze zijn essentieel. Een fabriek met alleen directeuren produceert weinig en een leger van officieren wint geen oorlog. Leiders moeten ook iets te leiden hebben. Als álle artsen uitsluitend zouden zoeken naar een leiderschapsrol, ontstaat een vergrote kans op versnippering in de zorg en een epidemie van een vrij ‘ernstige aandoening’: het not invented here syndrome.

Een fabriek met alleen directeuren produceert weinig en een leger van officieren wint geen oorlog

Medische volgers zijn essentieel voor acceptatie, uitvoering, opschaling en samenwerking. Goed medisch volgerschap zorgt voor implementatie in de praktijk. Het voorkomt herhaling van gemaakte fouten en dingen doen waar je niet geschikt voor bent. En het is ‘bére-efficiënt’.

Drie principes voor Medisch Volgerschap

Maar je wordt niet zomaar een goede medische volger, daar moet je wel wat voor doen. Daarom hierbij 3 principes voor de medisch volger die van pas komen als er iets nodig is of bedacht moet worden:

  1. Kijk en vraag om je heen. Bestaat het al? Gebruik het dan of kopieer het proces.
  2. Bestaat het niet? Probeer dan de meest geschikte persoon, afdeling of organisatie zo ver te krijgen dat zij het bedenken of doen.
  3. Ga pas zelf wat bedenken als 1 en 2 niet gelukt zijn.

Je kunt meteen zien wat een besparing in denkkracht en moeite dit is voor de medisch volger en de hele groep. Meer kans op succes en een stuk sneller. En als meer mensen het gebruiken, wordt het makkelijker geaccepteerd en gekopieerd. De grootste verbetering zit uiteindelijk niet in de schoonheid van de oplossing, maar in de grootschalige toepassing. En het is geen luiheid, want een goede medische volger is hard aan het werk. Het gaat immers niet allemaal vanzelf. Dokters zijn niet gelijk en situaties zijn niet gelijk. Plus: het blijft werk, en het blijft moeite kosten. Dus waardeer de medische volger.

Inspireren
Ik hoor u denken: “Hoezo medisch volgerschap? Jij doet zelf allemaal nieuwe dingen, dat is toch ook leiderschap?” Misschien is dat zo. Toch heb ik een andere insteek, want ik ben liever medisch volger en heb eerst de hierboven genoemde principes voor Medisch Volgerschap gevolgd. Ik geloof in medisch voorbeeldschap als ‘leiderschapsvariant’, maar ik voel niet de behoefte te leiden. Ik hoop andere dokters te inspireren om het voorbeeld te gebruiken en niet mij te volgen. Net als een goede medisch volger veel goede voorbeelden volgt. En niet lullen, maar poetsen. Dat is meer mijn stijl. Want het is net als met opvoeden. Je kinderen gaan niet doen wat je zegt, maar gaan doen wat je doet. En zo hoort het ook.

Kijk voor een prachtige illustratie van het belang van volgers het onderstaande filmpje

 

 

Delen