Meer geld voor e-consulten dan gedacht

Huisartsen zijn onvoldoende op de hoogte van de declaratiemogelijkheden voor e-consulten. Dat concludeert Nictiz op basis van workshops en interviews met huisartsen die het expertisecentrum e-health heeft gehouden voor de Actieagenda e-consult bij de huisarts.

Tekst: Martijn Reinink | Beeld: Shutterstock

Uit de workshops en interviews blijkt dat veel huisartsen ervan uitgaan dat de vergoeding voor een e-consult per definitie gelijk is aan die van een telefonisch consult. Maar dat is onjuist. De vergoeding is niet afhankelijk van de vorm, maar van de tijdsduur en de geleverde zorg. Ook wanneer de zorgverlening niet in de praktijkruimte maar in een online omgeving plaatsvindt, zijn er meerdere declaratiesoorten mogelijk.

Het declareren van e-consulten staat los van wie in de praktijk de zorg verleent, dus ook de praktijkondersteuner of assistent mag onder verantwoording van de huisarts een e-consult voeren. Het is aan de huisarts om te beoordelen welke prestatie hij declareert, zolang het maar gebaseerd is op de feitelijke situatie en het een consult betreft.

Declaratiesoorten bij e-consult

  • e-mailconsult – als de zorgverlening qua tijdsbesteding beperkter is dan een regulier consult. Een e-mailconsult wordt net als een telefonisch consult gewaardeerd als de helft van een regulier consult.
  • regulier consult – als de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening in een regulier consult.
  • dubbel consult – als de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening in een dubbel consult.

Het e-consult moet in alle gevallen voldoen aan de voorwaarden in de KNMG-richtlijn Online arts-patiëntcontact.

Actieagenda e-consult bij de huisarts

Het expertisecentrum e-health Nictiz voert met een aantal landelijke, regionale en lokale partners de Actieagenda e-consult bij de huisarts uit. Doel is het praktisch ondersteunen van huisartsen bij invoering en gebruik van e-consulten. Daarnaast moet de Actieagenda belemmeringen, waaronder die van financiële aard, van een breed en effectief gebruik van het e-consult wegnemen.

 

 

 

 

 

 

 

Delen