Meldplicht datalekken

Met de Wet meldplicht datalekken kunnen praktijkhouders niet langer achteroverleunen als het om informatiebeveiliging gaat. Ze moeten een actieve houding aannemen, anders riskeren ze een boete. 

Tekst: Daan Marselis | Beeld: Shutterstock

 

De Wet meldplicht datalekken, die op 1 januari 2016 in werking treedt, verplicht zorgprofessionals een melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als de beschikbaarheid en veiligheid van persoons-gegevens in het geding is geweest. Dat kan gaan om een kwijtgeraakte usb-stick met patiëntgegevens, een gestolen laptop of inbraak in het ict-systeem door een hacker. Het gaat niet alleen om digitale gegevensdragers. Ook medische dossiers die door het raam van een geparkeerde auto te lezen zijn, geeltjes met persoonsgegevens die op monitors hangen en bezorglijsten die bij de prullenbak achter de apotheek rondslingeren gelden als een potentieel lek.

Lees verder (pdf).

AA12-2015p016-017

Delen