Meldpunt verspilling online

Het meldpunt verspilling in de zorg is online. Via de website www.verspillingindezorg.nl kunnen meldingen van verspilling worden gedaan.

 

 

De website, een initiatief van minister Schippers, moet ervoor zorgen dat iedereen toegang blijft houden tot de beste zorg. Hiertoe is het van belang dat zorgvuldig wordt omgesprongen met de beschikbare middelen. Op die manier kunnen ook de zorgpremies betaalbaar blijven.

Alle vormen van verspilling kunnen gemeld worden, zoals verspilling van geneesmiddelen of hulpmiddelen of binnen een zorginstelling. Cliënten, patiënten, familieleden, mantelzorgers en zorgverleners kunnen allemaal melden, waarbij de melding altijd anoniem. Inmiddels zijn al ruim 11.000 meldingen binnengekomen.

 

Delen