‘Ontmoedig ondernemen specialist’

De beste manier om de inkomens van medisch specialisten aan te pakken, is ingrijpen via de tarieven. Invoering van vrije, integrale tarieven waarbij de specialist niet meer zelf kan, maar alleen nog het ziekenhuis kan afrekenen moet het vrije ondernemerschap ontmoedigen. Dat concludeert de commissie Meurs in haar rapport Gezond belonen,  meldt Zorgvisie.

Alle medisch specialisten verplichten in loondienst te gaan werken, is juridisch onuitvoerbaar.  Internationale vergelijkingen laten bovendien zien dat artsen in loondienst gaan bijklussen om hun salaris aan te vullen. Meer heil ziet de commissie ze in het indirect ontmoedigen van vrije vestiging. Met de Orde van medisch specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is afgesproken in 2015 de integrale tarieven in te voeren. Samen met fiscale maatregelen zou dit het voor de medisch specialisten aantrekkelijk maken om in loondienst te gaan, zo hoopt de commissie.

De commissie Meurs wil verder het ontstaan van regionale maatschappen een halt toe roepen. Ze wil dat bestuurders de mogelijkheid krijgen om de vorming van regionale maatschappen te verbieden via de toelatingsovereenkomsten. Het risico op belangentegenstellingen tussen ziekenhuisbestuur en medisch specialisten neemt toe door regionale maatschappen, terwijl het cruciaal is om de belangen zoveel mogelijk gelijk te richten. Volgens de commissie is het voor samenwerking in de regio niet nodig een overkoepelende maatschap op te richten, dit zou vooral worden gedreven door financiële motieven.

 

Delen