Minister op het matje voor fraude

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister Edith Schippers en staatssecretaris Martin van Rijn van VWS over zorgfraude.  Tijdens dat debat komt ook een conceptrapport uit 2012 van het PInCeT aan de orde, dat RTL Nieuws in handen kreeg, maar Kamerleden pas een dag na de tv-uitzending ontvingen,  bericht de Volkskrant.

 

Volgens de Volkskrant stelt Schippers dat zij doorgaans alleen eindrapporten en geen concepten naar de Kamer stuurt. Dit rapport kon volgens de bewindsvrouw niet worden afgerond met gezamenlijke conclusies, omdat er geen eensgezinde mening was over de gebruikswaarde van data waarop de analyse van zorgfraude was gebaseerd.

De minister benadrukt dat zij de Kamer wel heeft geïnformeerd “over zaken die relevant zijn.” Op het moment dat pogingen om de analyse in een gezamenlijke brief te verwoorden mislukten, besloot de minister verbeterpunten over te nemen als conclusies voor haar eigen beleidsinzet. “Het zou mijns inziens de fraudebestrijding noch het beleid ten goede zijn gekomen als de conclusies uit het conceptrapport van het project PInCeT niet benut zouden worden.”

Het CDA wil ook minister Ivo Opstelten (Justitie) en staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) bij het debat hebben. De partij wil van Opstelten horen of het Openbaar Ministerie wel voldoende capaciteit heeft om zorgfraude op te sporen, Weekers is verantwoordelijk voor de FIOD dat fraude opspoort.

Lees meer bij de Volkskrant.

Delen