Mogelijkheid winstuitkering beperkt

Driekwart van de Nederlandse ziekenhuizen mag voorlopig nog geen winst uitkeren. Het kabinet scherpt de regels voor winstuitkering dusdanig aan, dat nog geen kwart van de ziekenhuizen er op dit moment aan voldoet. Dat schrijft het FD.

 

 

De ministerraad stemde afgelopen week in met het aangescherpte wetsvoorstel. Hierdoor mag een ziekenhuis pas winst mag uitkeren aan een investeerder als de solvabiliteit minimaal 20 procent bedraagt. Niet-gerealiseerde boekwinsten, bijvoorbeeld uit de herwaardering van een gebouw, mogen niet worden meegerekend.

Uit de jaarrekeningen van de ziekenhuizen over 2011 blijkt dat op dat moment een kleine 25 procent van de 92 ziekenhuizen een solvabiliteit had van 20 procent. De gemiddelde solvabiliteit lag op 15 procent.

 

Delen