Nieuwe branchorganisatie: InEen

De nieuwe brancheorganisatie InEen wil onder leiding van voorzitter Martin Bontje de positie van de eerstelijns zorgverlening verder versterken.

Tekst: Roel Notten | Beeld Gerard Til/HH

 

 

Maandenlang hing de komst van een nieuwe eerstelijns brancheorganisatie in de lucht. Eind november was er dan eindelijk witte rook: tijdens afzonderlijke ledenvergaderingen van de drie fusiepartijen LOK (Landelijke Organisatie voor Ketenzorg), LVG (Landelijke Vereniging Georganiseerde Eerstelijnszorg) en VHN (Vereniging Huisartsenposten Nederland) gingen de drie organisaties officieel akkoord met de fusie.

De nieuwe eerstelijns brancheorganisatie, die per 1 januari 2014 van start is gegaan, heet voluit: InEen, vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg. Leden van InEen zijn gezondheidscentra, eerstelijnscentra, zorggroepen, eerstelijns diagnostische centra, regionale ondersteuningsstructuren en huisartsenposten.

Belangrijke aanleiding voor de fusie is de grote behoefte aan meer samenwerking, zowel binnen de eerstelijnszorg als tussen de eerste lijn en tweede lijn. Het bestuur van InEen bestaat uit negen bestuursleden met Martin Bontje als voorzitter. Met Bontje haalt InEen een ervaren bestuurder binnen, want hij kent het klappen van de zweep in de
gezondheidszorg. In het verleden zwaaide hij de scepter bij onder meer Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgverzekeraar VGZ. En de afgelopen maanden was hij als voorzitter van VHN nauw betrokken bij de fusieplannen.

Bontje heeft duidelijk voor ogen waar Ineen voor staat: “Georganiseerde eerstelijnszorg waarin huisartsenzorg een centrale positie inneemt.”

‘Een ijzersterke eerste lijn, daar wordt iedereen beter van’

Volgens Bontje wil InEen zich inzetten voor versterking van de organisatiegraad in de eerstelijnszorg. Hij focust hierbij op de thema’s organisatie, innovatie en samenwerking. Een versterking van de organisatiegraad moet uiteindelijk leiden tot betere en meer samenhangende zorg. “Patiënten zijn gebaat bij beter op elkaar afgestemde zorg”, stelt Bontje. “Maar samenwerking tussen eerstelijns zorgverleners komt niet vanzelf tot stand. InEen biedt de ondersteuning die eerstelijns zorgprofessionals nodig hebben. De uitdaging van de eerstelijnszorg is betere kwaliteit en grotere patiënttevredenheid tegen lagere kosten. Dat kan alleen als de eerste lijn steengoed is georganiseerd. Dat is wat wij onze leden willen bieden.” De nieuwe voorzitter denkt dat Ineen onderscheidend kan zijn. “Ons motto wordt: een ijzersterke eerste lijn, daar wordt iedereen beter van!”

Ook de zorgverzekeraars zijn enthousiast over de oprichting van de nieuwe brancheorganisatie. ZN-voorzitter André Rouvoet ziet de herziening van de langdurige zorg als belangrijkste uitdaging: “Die moet voor een belangrijk deel ook in de eerste lijn worden opgevangen. Daar heb je goede samenwerking op de werkvloer voor nodig, maar ook een krachtige eerstelijns brancheorganisatie.”

Delen