Nieuwe cao UMC’s uitgesteld

Het overleg voor een nieuwe cao voor de umc’s wordt uitgesteld totdat er duidelijkheid is over de dreigende nullijn voor de zorg. ‘Er is teveel onduidelijkheid om te kunnen onderhandelen,’ aldus NFU-hoofdonderhandelaar en UMC Utrecht-voorzitter Jan Kimpen.

‘Als werkgevers hebben wij aangegeven dat wij het onverantwoord vinden nu een loonsverhoging af te spreken. Dat zou zeker ten koste van werkgelegenheid gaan. En banenbehoud gaat bij ons voor loonsverhoging.’ Kimpen verwacht dat binnen enkele weken duidelijkheid komt, zo meldt NFU op haar website.

Kimpen: ‘De bonden willen dus alleen praten als we nu ook al een loonsverhoging toezeggen. En dat kunnen en willen we niet zolang niet duidelijk is of er geld beschikbaar komt om aan loonsverbetering te kunnen doen. Ook wij kunnen het geld maar één keer kunnen uitgeven. Nu een loonsverhoging afspreken zou onherroepelijk negatieve gevolgen hebben voor onze patiëntenzorg en voor de werkgelegenheid. Onverantwoord, vinden wij.’

Kimpen vertrouwt erop dat duidelijkheid op landelijk niveau het zogenoemde lokale overleg over een nieuwe CAO umc vlot kan trekken. ‘Als we zekerheid hebben over de uitkomsten op landelijk niveau en over de financiële middelen kunnen we vervolgens met de bonden een nieuwe CAO umc afsluiten.’

Op 1 maart 2013 kondigde het kabinet een serie nieuwe bezuinigingsvoorstellen aan. Daarin werd aangegeven dat men wil proberen te komen tot een zogenoemde nullijn te komen voor de zorg in de periode 1 juli 2013 – eind 2015. Over die dreigende nullijn zijn er in de afgelopen weken gesprekken gevoerd.

Delen