Nieuwe regels fiets van de zaak

Voor het verstrekken van een fiets van de zaak gelden vanaf 1 januari 2015 nieuwe regels, zo valt te lezen op de website van het ministerie van Financiën. Vanaf die datum treedt namelijk de werkkostenregeling (WKR) in werking, die andere fiscale mogelijkheden biedt om de fiets aantrekkelijk te maken.

De fiscus zal een fietsvergoeding binnen de WKRvanaf volgend jaar beschouwen als loon, dat belast moet worden bij de werknemer. De fietsvergoeding mag ook worden ondergebracht bij het zogenaamde eindheffingsloon in de vrije ruimte. In 2014 bedraagt deze vrije ruimte 1,5 procent van de totale brutoloonsom. Naast deze vergoeding kan – bijvoorbeeld voor woon-werkverkeer – een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 per km worden vergoed, ook als er per fiets wordt gereisd.

Een andere optie voor de werkgever is dat hij een fiets ter beschikking stelt aan de werknemer. In de praktijk betekent dit dat de werkgever eigenaar van de fiets blijft, waardoor er geen bedrag hoeft te worden opgeteld bij het loon van de werknemer. Dit verandert weer als de werknemer de fiets ook privé gebruikt. In dat geval mag de werkgever de werknemer ook geen onbelaste reiskostenvergoeding verstrekken.

Werkgevers en werknemers kunnen dit jaar voor het laatst gebruikmaken van de oude regeling van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Volgens de oude regels kan eens in de drie jaar onbelast een fiets van maximaal € 749,- vergoed, verstrekt of ter beschikking worden gesteld.

Delen