Nieuwe WIP-Richtlijn

Nog dit voorjaar wordt van de Werkgroep Infectiepreventie (WIP) de nieuwe WIP-Richtlijn voor de mondzorg verwacht. De huidige WIP-Richtlijn uit 2007 komt hiermee te vervallen. 

 

 

De huidige richtlijn leidt tot veel onrust en onduidelijkheid omdat hij niet werkbaar zou zijn en in veel gevallen verder zou gaan dan noodzakelijk. Herziening lijkt op zijn plaats. Toch is er – nog voordat hij algemeen bekend is – al de nodige kritiek op de nieuwe richtlijn. Zo zijn er drie tandartsen uit de WIP-Werkgroep opgestapt. De nieuwe richtlijn zou onder meer onvoldoende onderbouwd zijn en daarmee niet op voldoende draagvlak kunnen rekenen. Het is nu aan de beroepsorganisaties en andere belanghebbenden om de nieuwe richtlijn kritisch tegen het licht te houden. In de tussentijd gaat de Inspectie door met handhaving van de oude richtlijn.

Delen