NPCF: voorlichting EPD onvoldoende

Patiëntgegevens mogen na 1 januari 2013 alleen worden uitgewisseld na expliciete toestemming, zo benadrukt patiëntenfederatie NPCF in een brief aan de Tweede Kamer.

De NPCF reageert hiermee op de plannen van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) om gegevens uit het ‘oude’ elektronische patiëntendossier (epd) langer te gebruiken.

De VZVZ wil dit doen vanwege de opgelopen vertraging in de publiekscampagne over het nieuwe patiëntendossier. De NPCF pleit er zelfs voor om de landelijke invoering van het systeem uit te stellen tot het moment dat patiënten zelf kunnen bepalen welke zorgverlener welke gegevens kan inzien.

Ook moet het eerst mogelijk worden dat een patiënt automatisch op de hoogte wordt gebracht wanneer een zorgverlener gegevens heeft ingezien. VZVZ meldde eerder dat die mogelijkheid er waarschijnlijk medio 2013 komt. De NPCF vindt ook de voorlichting over het nieuwe epd onvoldoende. Mensen hebben nog niet de juiste informatie om hun keuze op te baseren.

Delen