NPCF: duidelijkheid declaratiefouten

Patiëntenfederatie NPCF wil dat de onderste steen boven komt over de foute declaraties in de zorg. “Het is zaak dat snel helder wordt om welke bedragen het gaat en wat we eraan gaan doen”, zegt Wilna Wind, directeur van patientenfederatie NPCF. “We horen bedragen van miljarden, vele miljoenen, enkele miljoenen. Maar waar hebben we het over. Dat is vraag één. Vervolgens moet er snel een oplossing komen.”

Patiëntenfederatie NPCF vindt het zorgelijk dat het beeld ontstaat, dat fraude in de zorg aan de orde van de dag is. Wilna Wind: “Niet bij alle foute declaraties is sprake van fraude. Al valt me wel op dat het nooit gaat om te lage bedragen. Daar waar het wél gaat om fraude moet ingegrepen worden, en moeten er sancties zijn. En daar waar het complexe declaratiesysteem een rol speelt moet gezocht worden naar een passende oplossing. Niemand is erbij gebaat als het vertrouwen in de zorg onder druk komt te staan. Wij merken dat alle berichtgeving veel vragen oproept bij mensen. Daarom zijn nu eerlijke antwoorden nodig. Mensen betalen steeds meer voor de zorg, hebben te maken met een eigen risico van 350 euro, eigen bijdragen en flinke premies. Dan mogen ze er op z’n minst van overtuigd worden dat er alles aan wordt gedaan om zorgvuldig met dat geld om te gaan.”

‘Geen wonder dat de zorg onbetaalbaar wordt’
Uit meldingen van patiënten en uit enquêtes die de NPCF regelmatig houdt, blijkt dat mensen zich grote zorgen maken over de betaalbaarheid van de zorg, en hoe de zorgeuro’s worden besteed. “Waar men voorheen nogal eens het idee leek te hebben dat de overheid de zorg betaalt of de zorgverzekeraars, heerst nu veel sterker het bewustzijn dat mensen de zorg zelf betalen,” zegt Wilna Wind. “En mensen willen dat dit geld goed wordt besteed, aan zorg die zin heeft. In plaats daarvan zien we nu dat geld gaat naar onnodige zorg, naar medicijnen die worden weggegooid, naar dubbele diagnoses en foute declaraties. Geen wonder dat de zorg onbetaalbaar wordt, zeggen mensen ons. En terecht. Dat geld op deze manier weglekt is, met de bezuinigingen die ons boven het hoofd hangen, niet te verkopen.” Patiëntenfederatie NPCF vindt onderzoek naar de foute declaraties noodzakelijk en volgt met belangstelling het debat in de Kamer. Ook een parlementaire enquête kan duidelijkheid geven over de situatie.

32 procent ontdekte een fout
Volgens de NPCF kunnen patiënten een belangrijke spelen rol bij het opsporen van fouten in declaraties. De NPCF heeft zich er sterk voor gemaakt dat mensen straks beter inzicht krijgen in hun declaratiegegevens. Minister Schippers heeft bekendgemaakt dat patiënten vanaf volgend jaar een begrijpelijk kostenoverzicht krijgen. Patiëntenfederatie NPCF dringt aan op spoed. “Waarom kan dat niet sneller? Patienten kunnen een rol spelen bij de controle en zijn zelfs graag bereid. Daarvoor hebben ze wel een duidelijk kostenoverzicht nodig”, aldus Wilna Wind. Uit een recente meldactie van de NPCF bleek dat 78 procent van de mensen die een declaratieoverzicht van zijn zorgverzekeraar ontvangt, het overzicht niet altijd duidelijk vindt. 70 procent van de deelnemers die een declaratieoverzicht krijgt, checkt dit vaak op juistheid. 32 procent ontdekte een fout.

[bron: persbericht NPCF]

Delen