NZa: risico’s in de thuiszorg

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft aanwijzingen dat in de thuiszorg mogelijk sprake is van onjuiste declaraties en betalingen voor doorverwijzen. Dit is een van de conclusies vanuit de marktscans AWBZ die de NZa vandaag publiceert.

De misstanden zouden bestaan uit bijvoorbeeld het declareren van indirecte tijd (reistijd) als directe tijd, of uit zorg in het kader van de Wmo die als AWBZ zorg wordt gedeclareerd. De NZa heeft hierover een tiental signalen gekregen. De NZa zal in 2012 onderzoek verrichten naar onder andere de lage toetredingsdrempels, de omgang met indicatiestellingen, de declaraties en de controle in de keten.

Uit de marktscans blijkt verder dat het aantal cliënten in de AWBZ zoals verwacht toeneemt. Daarnaast is in de intramurale verpleging en verzorging sprake van zwaardere indicaties: er is een daling zichtbaar van de lichtere en een stijging van de zwaardere zorgzwaartepakketten (ZZP’s). In de gehele AWBZ zijn de wachtlijsten de afgelopen jaren verminderd. Dat is een goede ontwikkeling.

De Marktscan Intramurale AWBZ en Marktscan Extramurale AWBZ kunnen hier gedownload worden.

[Bron: NZa]

Delen