NZa verruimt regels voor bekostiging e-health

In de nieuwe Wegwijzer bekostiging e-health zet de NZa per zorgsector op een rij wat in 2019 de mogelijkheden zijn voor de bekostiging van e-health. Met name in de huisartsenzorg en de medisch-specialistische zorg worden de regels verruimd.

Martijn Reinink

Volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn de consulten van de huisarts in 2019 ‘e-healthproof’. Het maakt niet meer uit op welke manier de huisarts een consult organiseert. Telefonisch, via e-mail of op andere digitale wijze: als een consult op afstand zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met een consult in de spreekkamer, dan mag men vanaf volgend jaar een kort consult, consult of lang consult declareren. De prestatie ‘kort consult’ is nieuw. De NZa heeft huisartsen en zorgverzekeraars voorgesteld de prestaties e-mailconsult en telefonisch consult te laten vervallen.

In de medisch-specialistische zorg worden de bekostigingsregels voor telemonitoring versoepeld, zodat zorgaanbieders het monitoren van patiënten op afstand makkelijker in rekening kunnen brengen. Nu kunnen zij telemonitoring bekostigen door de zorgactiviteit telemonitoring te registreren en met de zorgverzekeraar afspraken te maken over de vergoeding hiervan. Maar omdat een consult deel uitmaakt van deze zorgactiviteit, kan meestal geen declarabel product worden afgeleid. Per 2019 wordt het polikliniekbezoek uit de zorgactiviteit gehaald. Samen met de zorgactiviteiten voor e-health (consulten op afstand) wordt telemonitoring dan wel afgeleid naar een declarabel product.

De NZa heeft de Wegwijzer bekostiging e-health voor 2019 vervroegd gepubliceerd. Dit om beter aan te sluiten op de zorginkoop tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Ook is er een hoofdstuk opgenomen over hoe zorgverzekeraars bij hun zorginkoop kunnen samenwerken om nieuwe initiatieven op het gebied van e-health breed beschikbaar te maken voor hun verzekerden. Volgens de autoriteit hebben zorgverzekeraars daarbij meer ruimte dan ze nu vaak denken.

De Wegwijzer bekostiging e-health 2019 is te downloaden op nza.nl

Delen