OMS: verplicht dienstverband onzin

De Orde van Medisch Specialisten (OMS) verwerpt het onlangs in NRC Handelsblad voorstel van Nederlandse economen in om alle Medisch Specialisten in loondienst onder te brengen. “Het artikel schetst een eenzijdig en onterecht beeld van de vrijgevestigde medisch specialisten als veroorzaker van stijgende zorgkosten”, meldt de OMS op de eigen website.

 

Volgens de OMS zijn de forumenquête en het artikel gebaseerd op het beeld dat de vrijgevestigde medisch specialist een te sterke productieprikkel heeft en daardoor onnodige zorg levert en de zorgkosten opdrijft. Dit is volgens de orde een achterhaald beeld. in een convenant tussen de OMS en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) is een beheersmodel overeengekomen dat de groei van medisch specialistische zorg beperkt.

De OMS stelt dat het gemengde Nederlandse systeem waarin vrijgevestigde medisch specialisten naast collega’s in loondienst werken juist goed functioneert. Het zorgt er volgens hen voor dat wij hier Europees gezien relatief weinig verrichtingen per medisch specialist en relatief weinig medisch specialisten per inwoner kennen. In het Verenigd Koninkrijk, waar alle specialisten in loondienst werken, ligt het aantal verrichtingen per specialist veel hoger.

Lees meer op de site van de OMS.

 

 

Delen