Onderzoek tolkenvergoeding

Er komt een onderzoek naar de financiële regeling voor een tolkenvergoeding. De Tweede Kamer heeft een motie hiertoe van Kamerleden Linda Voortman (GroenLinks) en Agnes Wolbert (PvdA) aangenomen.

 

 

Minister Schippers van VWS zal de Tweede Kamer in september informeren over haar bevindingen als zij de VWS-begroting voor 2014 presenteert. Artsenfederatie KNMG is blij. De federatie is van mening dat een tolkenvergoeding – die werd afgeschaft door het vorige kabinet – onontbeerlijk is in situaties waarbij dat voor een goede zorgverlening aan patiënten echt noodzakelijk is. Communicatie zonder taalbarrière tussen arts en patiënt is in de ogen van de KNMG een absolute voorwaarde voor goede zorgverlening.

Delen