One Health op internationaal niveau

Op 1 en 2 juni organiseert het RIVM een workshop over zoönosen voor volksgezondheidorganisaties, veterinaire instanties en beleidsmakers van alle Europese lidstaten. Tijdens deze bijeenkomst ligt de nadruk op het snel signaleren van ziekten die tussen mens en dier overdraagbaar zijn.

“Voor vroege signalering is humaan-veterinaire samenwerking uiterst belangrijk”, zegt Kitty Maassen, Afdelingshoofd Dier & Vector bij het Deelcentrum Zoönosen en Omgevingsbiologie van het RIVM. “Op landelijk en lokaal niveau is dat in Nederland al goed georganiseerd. Maar een internationaal systeem van signalering van zoönosen bestaat nog niet. Met deze workshop willen we de internationale samenwerking een impuls geven.”

Gonnie Nodelijk, Coördinator Monitoring bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD), voegt daaraan toe: “De wereldbevolking groeit, we reizen de hele wereld over, het klimaat verandert. We moeten dus een grote diversiteit aan signalen effectief kunnen opvangen en interpreteren. Niet alleen uit het veterinaire domein en niet alleen vanuit Nederland, maar ook signalen vanuit humaan en uit andere landen.”

In het juni-nummer van Arts en Auto (verschijnt op 4 juni 2016) leest u een artikel over One Health op lokaal niveau in Noord-Brabant.