Onzorgvuldig handelen tandarts

Een tandarts plaatst bij een patiënt een implantaat ter vervanging van een snijtand. Twee jaar later moet het implantaat alweer worden vervangen. Tegelijkertijd moet ook een kies door een implantaat worden vervangen.

Tekst: Serena Martens

 

De patiënt denkt dat zijn tandarts het eerste implantaat niet goed heeft geplaatst en is van mening dat zijn kies vervangen moet worden doordat de tandarts cariës niet op tijd heeft opgemerkt. De patiënt vindt dat de tandarts onzorgvuldig heeft gehandeld en wil de extra kosten vergoed krijgen. De patiënt rekent daaronder de reiskosten omdat hij weer terug moet komen, de kosten van het in eerste instantie geplaatste implantaat en het implantaat ter vervanging van de kies. Om die kosten vergoed te krijgen, stelt de patiënt zijn tandarts aansprakelijk. De tandarts vraagt zich af welke kosten onder zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering vallen.

Een ontevreden patiënt zou ook nog een klacht kunnen indienen bij het Regionale Tuchtcollege. Wat in zo’n procedure de aandachtspunten zijn leest u in Een tuchtklacht, wat nu.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Serena Martens

Serena Martens is schadebehandelaar bij VvAA.

Verloopt een behandeling niet naar behoren, dan is de tandarts alleen aansprakelijk als de behandeling te wijten is aan onzorgvuldig handelen. Na ontvangst van een aansprakelijkstelling is het van belang dat een onafhankelijk tandheelkundig adviseur de kwestie beoordeelt. Dat gebeurt door bestudering van het tandheelkundig dossier gecombineerd met de reactie van de tandarts. De behandelkaart van de patiënt moet daartoe goed zijn bijgehouden en ook moet zijn voldaan aan informed consent.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen maken bij onzorgvuldig handelen onderscheid tussen gedekte en niet gedekte schade. Voorbeelden van gedekte schade zijn meerkosten voor extra tandheelkundige behandelingen, reiskosten en smartengeld. Niet gedekte schade is schade of waardevermindering aan zogenaamde geleverde zaken, zoals geplaatste implantaten, kronen of beugels. Als er ondeugdelijke zaken zijn geleverd of de werkzaamheden zijn niet naar behoren verricht, dan mag de tandarts daar geen kosten of honorarium voor in rekening brengen. Techniekkosten van geleverde zaken vallen wel onder de verzekering, tot een maximum van € 750,-. In deze casus oordeelt de adviseur dat het handelen van de tandarts zowel bij het plaatsen van een implantaat als het missen van cariës, onzorgvuldig was. De patiënt moet de extra kosten die daardoor zijn ontstaan vergoed krijgen. Deze kosten vallen niet onder de dekking van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De tandarts moet de kosten van het implantaat zelf restitueren aan de patiënt. Het betreft hier namelijk een geleverde zaak.

Onderscheid tussen gedekte en niet gedekte schade bij onzorgvuldig handelen

Concreet betekent dit dat de tandarts de kosten die hij voor het eerste implantaat in rekening heeft gebracht, terug moet betalen aan de patiënt. Door deze terugbetaling van de tandarts aan de patiënt, is de patiënt weer ‘teruggeplaatst’ in de situatie vóór de onzorgvuldige behandeling. Vervolgens betaalt de verzekeraar aan de patiënt de meerkosten die voortvloeien uit het onzorgvuldig handelen. Het opnieuw plaatsen van het implantaat komt vervolgens voor rekening van de patiënt. Ook zonder onzorgvuldig handelen had de patiënt een implantaat nodig gehad.

Bij het missen van de diagnose cariës en het als gevolg daarvan verloren gaan van de kies, is geen sprake van een geleverde zaak. De kosten voor het vervangen van dit element neemt de verzekeraar dan ook geheel voor zijn rekening.

NB: de reactie hierboven is gebaseerd op de VvAA beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Andere verzekeraars kunnen afwijkende voorwaarden hebben.

 

 

Delen