Ophef rond vermogenstoets AWBZ

Opschudding met betrekking tot de AWBZ: sinds 1 januari telt de overheid niet langer 4, maar 12 procent van het eigen vermogen mee bij het totaalinkomen waarop de eigen bijdrage is gebaseerd.   

 

 

Door de maatregel moeten dit jaar ruim 63.000 ouderen, gehandicapten en psychiatrisch patiënten in een instelling een hogere bijdrage betalen. Bij ongeveer de helft bedraagt de hogere eigen bijdrage enkele honderden euro’s per maand. Platform VG voor mensen met een verstandelijke beperking en de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland pleiten voor het verdubbelen van de heffingsvrije voet van € 21.139,- voor mensen die hun leven lang zorg nodig hebben en niet de mogelijkheid hebben gehad om een financiële buffer op te bouwen.

Delen