Optimistische visie

denktank / Denktank Gezond Verstand

Enthousiaste studenten van verschillende studierichtingen steken de koppen bij elkaar in de Denktank Gezond Verstand om de gezondheidszorg te verbeteren. “Het is wel mijn toekomstige werkplek.”

Masterstudent geneeskunde Daantje Gratama (24) is oprichter en voorzitter van de Denktank Gezond Verstand: “Het nieuws over de gezondheidszorg, mijn toekomstige werkplek, houdt me sinds de pandemie enorm bezig. De toestanden in de ggz, het beddentekort, het personeelstekort. Ik zag dat vooral oudere mensen nadenken over de zorg, maar ik vind het belangrijk dat ook jonge mensen meepraten over veranderingen. Met andere studenten hebben we hier een vorm voor bedacht en de denktank opgericht.

Elk jaar werken twintig studenten aan een probleem in de zorg. Dit jaar helpen we een bedrijf dat door middel van preventie de Nederlandse gezondheid wil verbeteren. Deelnemers leren meer over de zorgsector, kunnen zichzelf persoonlijk en profes­sioneel ontwikkelen en dragen indirect een steentje bij aan de maatschappij en een beter zorgsysteem. Zo bouwen we aan een netwerk van jonge, gedreven mensen met verschillende achtergronden, met een creatieve en optimistische visie en focus op de gezondheidszorg.”

Plek in het spinnenweb

Max Poppelaars (25) is een van de deelnemers aan de denktank. Hij deed een bachelor Gezondheidswetenschappen, is nu bezig met een master epidemiologie en wil daarna een master Health Economics, Policy & Law doen. Ondertussen doet hij een promotietraject in het Erasmus ziekenhuis bij kinderorthopedie. Best veel, dus daar kon meedraaien in een denktank nog wel bij?

Max: “Ik wil zoveel mogelijk leren over de gezond­heidszorg. Welke stakeholders zijn betrokken bij de zorg? Hoe laat je die efficiënt samenwerken om een toekomstbestendige zorg te krijgen? Consumenten, zorgprofessio­nals, allemaal hebben ze hun plek in het spinnenweb. Met mijn groepje onderzoeken we hoe we een product dat nu beschikbaar is voor een kleine groep patiënten, kunnen opschalen naar de gehele bevolking: hoe past dit in het zorgsysteem en wat is er nodig?

Het is heel leuk om met studenten met verschillende achtergronden samen te werken. Ik leer niet alleen over het concrete doel, maar vooral ook van de verschillende fases die je in de denktank doorloopt. Ook hebben we regelmatig trainingen bij bedrijven en leren we bijvoorbeeld over de geldstromen in de zorg. Ik ben breed opgeleid, maar ik vind het waardevol dat ik nu dieper op onderwerpen in ga. De denktank kost me zo’n acht uur per week. Dat is goed te doen, vooral ook omdat iedereen zo enthousiast is.”

Organisatorische vaardigheden

De denktank loopt tot juni, ziet Max een vervolg hierop? “Ik ga zeker meedoen met de sollicitatie als bestuurslid, omdat het me interessant lijkt mee te denken over een volgend project en mijn organisatorische vaardigheden verder te ontwikkelen. Ik wil in deze fase van mijn leven zoveel mogelijk uitproberen. Ik plan mijn week zo vol mogelijk met leuke en interessante dingen, die kosten namelijk weinig energie.”

Delen