Ouder en zorg

Waar op dit moment heel veel aandacht uitgaat naar de verpleeghuiszorg – naar mijn idee terecht overigens, laat daarover geen misverstand bestaan – komt Corinne Ellemeet van GroenLinks met de initiatiefnota voor een toekomstbestendige ouderenzorg Lachend tachtig. Ze zet hierin een aantal zaken op een rij die goed geregeld moeten worden om het langer thuis wonen van ouderen op verantwoorde wijze mogelijk te maken.

Gelukkig kijkt Ellemeet hierin verder dan alleen naar de eisen die op het gebied van zorg moeten worden gesteld, maar gaat ze ook in op wonen en welzijn. Het merendeel van de ouderen heeft weinig zorg nodig, weten we uit de eerste Monitor zorg voor ouderen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Wat naast goede zorg voor de ouderen die hiervan wél afhankelijk worden vooral ook nodig is, zijn levensloopbestendige woningen en het gevoel er nog bij te horen, een betekenisvolle rol te spelen in onze samenleving.

‘De belangrijkste mensen in de zorg worden de ICT’er, de cateraar en de tuinman’

Han Noten (voormalig voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein) is heel uitgesproken over de noodzaak om de mens voorop te stellen en niet de zorg. In het nieuwe tijdschrift g, waarvoor ik hem (en Marian Kaljouw van de NZa) interviewde over dit onderwerp zei hij: “Als je de mens voorop stelt, is de vraag hoe belangrijk het medische nog is. Het wordt vooral belangrijk mensen te helpen de koelkast schoon te houden en de gordijnen open te doen; niets medisch dus. De belangrijkste mensen in de zorg worden de ict’er, de cateraar en de tuinman”. Mensen die ondersteuning bieden en die de mensen om wie het gaat een beetje in de gaten houden en helpen met het behoud van eigen regie dus.

Delen