Phile Govaert (1931 – 2021)

afscheid / huisarts die vooropliep bij ontwikkelingen in de zorg

Beeld privécollectie

Op 3 mei overleed op 89-jarige leeftijd Theophile – Phile – Govaert. Tot aan zijn pensionering was hij huisarts in het Limburgse Stein. Hij liep voorop bij ontwikkelingen in de zorg. 

Tekst: Wout de Bruijne | Beeld: privé 

Als zoon van een huisarts in Stein ging Phile Govaert zelf ook medicijnen studeren. Dat deed hij, na de middelbare school in Sittard, in Leiden. Na zijn afstuderen werkte Govaert korte tijd als algemeen assistent interne geneeskunde in het ziekenhuis Tergooi, locatie Hilversum. Hierna vestigde hij zich in 1961 als huisarts en associé van zijn vader in Stein. In 1963 zette Govaert als solist deze praktijk met apotheek voort. Vervolgens trad in 1971 huisarts Raymond Leclercq als associé tot de praktijk toe. Het werd daarmee een van de eerste moderne huisartsenmaatschappen in Nederland. 

Vanaf de oprichting van de Universiteit van Maastricht (UM) in 1976 was hun associatie betrokken bij de basisopleiding van de Medische Faculteit. Dat resulteerde in een academiseringsovereenkomst in 1988. Leclercq: “We leverden veel data voor wetenschappelijk onderzoek en leidden studenten op. 

De praktijk van Govaert en Leclercq was al vroeg geautomatiseerd en droeg bij aan een huisartsinformatiesysteem nog voordat er sprake was van het latere Elektronisch Patiëntendossier (EPD). In 1981 werkten de heren mee aan het veldonderzoek voor reasons for encounter (RFE), de latere International Classification of Primary Care (ICPC).  

‘Hij was, laten we zeggen, aangenaam autoritair’

Naast zijn volle dagtaak als huisarts was Govaert ook nog voorzitter in diverse commissies, zoals in de nascholingscommissie Limburg voor huisartsen en in het bestuur van het Centrum voor maatschappelijke dienstverlening Westelijke Mijnstreek. Hij was tevens medisch adviseur van het Groene Kruis in Stein. Leclercq: “Phile had destijds al de nodige kritiek op de toenemende bureaucratisering van verzekeraars.” 

In hun praktijk bespraken de collega’s 25 jaar lang vrijwel dagelijks alle spreekuurconsulten en visites. Leclercq bestempelt zijn collega daarbij als eerlijk, stabiel, rechtlijnig, consequent en duidelijk, naar patiënten en collega’s. “Hij was, laten we zeggen, aangenaam autoritair.” 

In 1994, twee jaar voor hij met pensioen ging, promoveerde Govaert op influenza bij ouderen. 

De vrije tijd na zijn pensionering bracht Phile Govaert graag door met zijn vrouw Hanneke – tot zij overleed in 2015 – zijn zes kinderen en zijn kleinkinderen. Hij maakte met zijn echtgenote mooie verre reizen en bleef nog tot op hoge leeftijd sportief en actief. In zijn jonge jaren speelde hij veel hockey en won hij mening tennistoernooi. 

Zijn laatste levensjaar bracht Govaert noodgedwongen, maar met een extra rijke ervaring, door in het huis van zijn zoon Bart in Haarlem. Daar overleed hij dit voorjaar te midden van zijn familie en naasten. Zijn kinderen noemden hem op hun rouwkaart ‘bescheiden als persoon, groots in het zijn’. 

Delen