Platform patiëntveiligheid

Vorige maand is het MediRisk Platform Patiëntveiligheid gestart, met als doel de veiligheidsbenadering Safety-II verder uit te diepen en toepasbaar te maken voor de Nederlandse gezondheidszorg. Centraal staat het leren van en in de praktijk.

De belangrijkste functie van het platform is het delen van kennis en toepassingen tussen zorgorganisaties en professionals, nationaal en internationaal. Op het platform zijn praktijkverhalen te vinden, maar ook (wetenschappelijke) publicaties, theoretische achtergronden, trainingen en handvatten voor praktische toepassing in het dagelijks werk. platformpatientveiligheid.nl

In Arts en Auto schreven we eerder over Safety-II. U vindt dit artikel op: artsenauto.nl/veiligheidsdenken-2-0

Delen