Preventieve audit mondzorg

In de mondzorg komt steeds meer aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Niet alleen de druk vanuit de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) is toegenomen, maar ook het bewustzijn onder de beroepsgroep zelf is vergroot.

 

 

Om professionals in de mondzorg te ondersteunen bij het borgen van hun kwaliteit en veiligheid en hen bovendien beter voor te bereiden op een eventueel bezoek van de IGZ, heeft VvAA Risicomanagement voor de Gezondheidszorg een preventieve audit ontwikkeld. Hier-bij wordt onder meer gekeken naar de Richtlijn Praktijkhygiëne van de Werkgroep Infectie Preventie, die de IGZ ook bij haar toezicht hanteert.

Speciaal voor deze nieuwe dienst leidt VvAA tandartsen, mondhygiënisten en tandprothetici op tot professionele auditoren. In de audit beoordelen de auditoren een praktijk waarbij zij specifiek letten op de kritische punten uit de Richtlijn Praktijkhygiëne van de Werkgroep Infectie Preventie. Op basis van de audit bespreekt de auditor de eerste bevindingen met de praktijkhouder en maakt hij een rapportage met verbeterpunten. Hierbij kan VvAA de praktijkhouders uiteraard  advies en ondersteuning bieden. De dienst start in november. Meer informatie of de audit aanvragen via vvaa.nl/risicomanagement

Delen