Raad voor Volksgezondheid en Samenleving adviseert VWS te investeren in gezondheid

Investeer in een gezonde samenleving. Met deze oproep aan het komende kabinet en in het bijzonder de nieuwe minister van VWS presenteert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) vandaag ‘De Zorgagenda voor een gezonde samenleving’. Opvallend is dat in de agenda niet de kosten, maar de opbrengsten van zorg een belangrijke rol spelen.  

“Een goede gezondheid is een kostbaar goed”, zegt RVS-voorzitter Pauline Meurs. “In het publieke debat en in het beleid gaat het bijna altijd over wat het de samenleving in euro’s kost. Deze eenzijdige focus op kosten betekent dat bezuinigingen en efficiencywinst, leidende beginselen zijn geworden. Kernproblemen, zoals de grote verschillen in gezondheid tussen arm er rijk, lossen we daar niet mee op”.

De RVS vindt de focus op kosten te eenzijdig en wijst in de zorgagenda ook op de opbrengsten van de sector. “In economisch opzicht is de zorgsector als grootste werkgever van het land erg belangrijk”, zegt Meurs. “Maar er zijn ook opbrengsten die moeilijker in euro’s zijn uit te drukken. Het feit dat wij hier over het algemeen een goede kwaliteit van leven hebben, bijvoorbeeld. En dat veel mensen lang kunnen blijven meedoen.”

Interview

Lees ook ons interview met voorzitter Pauline Meurs (rechts) en projectleider Willemijn van der Zwaard van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving:
Tijd voor taaie vraagstukken.

Investeren in een gezonde samenleving richt zich volgens de RVS op veel meer aspecten dan alleen de zorgsector en het sociale domein. “Gezondheidswinst is ook te behalen met een fijn huis, een leuke baan, een goede school, een prettige buurt”, aldus Meurs. “Er moet veel meer aandacht zijn voor bijdragen die andere sectoren aan volksgezondheid leveren. Natuurlijk komt de financiële vraag dan op tafel: wie doet welke investering, bij wie valt er vervolgens geld vrij en waar wordt dat benut? Lastige vragen, zeker wanneer maatschappelijke opbrengsten niet of nauwelijks feitelijk aantoonbaar zijn. Maar wel noodzakelijke vragen die een antwoord verdienen wil het perspectief – een gezonde samenleving voor iedereen – leidend worden.”

In De Zorgagenda voor een gezonde samenleving stelt de RVS dat zorg en hulp in Nederland van hoog niveau zijn, maar ook dat veel mensen zich zorgen maken over de toekomst van de verzorgingsstaat. De onderlinge solidariteit staat onder druk en zorgprofessionals voelen zich beknot in hun ruimte voor professioneel-verantwoordelijk handelen. Het wantrouwen dat burgers en zorgprofessionals ervaren, lijkt almaar groter te worden. Dit terwijl juist onderling vertrouwen één van de belangrijkste pijlers is onder een gezonde samenleving.

De zorgagenda bevat zes kernopgaven met bouwstenen voor een visie op een gezonde samenleving. De RVS zal de komende tijd met adviezen rondom deze kernopgaven het nieuwe kabinet en de Staten-Generaal verder adviseren.

Delen