Recept voor de minister

De oproep van minister Schippers aan zorgprofessionals om haar te voorzien van voorstellen rond kostenbeheersing in de sector, was voor VvAA aanleiding de adviezen van leden te verzamelen en te bundelen in een Arts en Auto special. Na de officiële rapporten van beroepsorganisaties vonden zo ook adviezen van individuele professionals een weg naar de minister. 

Tekst: Marjan Enzlin

In de laatste week voor het zomerreces bood directievoorzitter Herman van Hemsbergen van VvAA Groep minister Schippers van VWS de speciaal voor haar gemaakte Arts en Auto aan. In de editie ruim 800 adviezen van zorgprofessionals, tien korte interviews met leden over kostenbeheersing, een artikel over efficiency in de zorg én een lang verhaal waarin Pauline Meurs (ZonMw) en Ab Klink (oud-minister VWS) de adviezen van leden van duiding voorzien. Schippers liet weten zeer geïnteresseerd te zijn in de mening van de professionals zelf. “Ik ben altijd weer onder de indruk van de betrokkenheid van zorgprofessionals. Die blijkt ook uit het feit dat zo veel individuen hebben gereageerd op uw oproep.”

Eerder al stuurden beroepsorganisaties en andere partijen uit het werkveld de minister een reactie op haar vraag om advies. Ook reageerden de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT), het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Orde van Medisch Specialisten (OMS) op verzoek van de redactie op de inhoud van de adviezen in de special. Dat deden ze door nog eens uit te leggen wat de standpunten van de beroepsorganisaties en koepels zijn als het gaat om kostenbeheersing in de sector.

De NMT meldt in een reactie aan de redactie van Arts en Auto van mening te zijn dat het basispakket met betrekking tot de tandheelkundige zorg al helemaal is uitgekleed. ‘De NMT verwacht niet dat daar nog verder in gesneden kan worden. De NMT is wel van mening dat tandartsen een bijdrage zouden kunnen leveren aan besparingen in de zorg. Tandartsen zien hun patiënten bijna drie keer per jaar. Dat is een unieke situatie, die vooral als het gaat om vroegsignalering, besparingen kan opleveren’. Lees hier de volledige reactie van de NMT.

Het KNGF meldt dat uit de individuele adviezen van VvAA leden opnieuw de grote betrokkenheid blijkt van zorgprofessionals. Het genootschap laat verder in een uitgebreide reactie weten dat besluitvorming rondom de samenstelling van het pakket bij uitstek is voorbehouden aan de politiek. ‘Wij wijzen de minister en de leden van de Tweede Kamer er wél op dat de huidige manier van invullen van bezuinigingen verkeerde prikkels in het systeem brengt en tot averechtse effecten leidt’. Er is volgens het KNGF nog een wereld te winnen door aanspraken beter te omschrijven en af te grenzen. Lees hier de volledige reactie van het KNGF.

De OMS ten slotte, laat weten tevreden te zijn over het meest recent afgesloten zorgakkoord. ‘De OMS zal zich inzetten voor het betaalbaar houden van de zorg met behoud van de kwaliteit van de zorg door het verlenen van doelmatige zorg. Hierbij gaat het onder meer om het terugdringen van ongewenste praktijkvariatie, het doelmatig voorschrijven van geneesmiddelen en uitvoeren van behandelingen en het uitbreiden van kwaliteitsregistraties’. Lees hier de volledige reactie van de OMS. Lees meer over het standpunt van de OMS op hun eigen website.

Delen