Recht op medisch dossier

Juristen en advocaten van VvAA ondersteunen leden bij uiteenlopende problemen

Het Regionaal Tuchtcollege in Eindhoven behandelde recent een klacht tegen een medisch adviseur die geweigerd had een kopie van zijn medisch advies aan een patiënt te verstrekken.

De patiënt had eerder het ziekenhuis en een behandelaar aansprakelijk gesteld, omdat zij vond dat zij schade had geleden als gevolg van een medische fout. De verzekeraar van het ziekenhuis had vervolgens een medisch specialist gevraagd om, op basis van dossieronderzoek, te onderzoeken of er ‘lege artis’ was gehandeld. 

Nadat de verzekeraar had geweigerd om een kopie van dit medisch advies aan de patiënt te geven, heeft de patiënt zich tot de medisch adviseur zelf gewend. Het argument van de patiënt was dat patiënten recht hebben op een kopie van hun medisch dossier en dat een medisch advies ook een medisch dossier is. Omdat de medisch specialist weigerde een kopie te verstrekken, startte de patiënt een tuchtprocedure. Had de medisch adviseur een kopie moeten verstrekken?

Antwoord

Shirin Slabbers
Shirin Slabbers is juridisch adviseur gezondheidsrecht bij VvAA Juridisch Advies en Rechtsbijstand

Het tuchtcollege volgt de aangeklaagde medisch specialist in zijn verweer dat de aard van de rechtsbetrekking zich tegen inzage in het medisch advies verzet. Een ziekenhuis (en dus ook zijn verzekeraar) heeft immers het recht om een partijdeskundige in te schakelen en in vrijheid en beslotenheid zijn verweer tegen een aansprakelijkstelling voor te bereiden. Aan dat recht zou afbreuk worden gedaan als aan de patiënt een kopie moet worden verstrekt van correspondentie en medische adviezen, aldus het tuchtcollege.

Het antwoord op de gestelde vraag is dus ‘nee’, maar dan moet het wel gaan om een oordeel dat is gegeven na onderzoek van alleen het medisch dossier. Als het medisch advies toeziet op het beoordelen van de gezondheidstoestand van de patiënt, dan zijn andere regels van toepassing. Alsbijvoorbeeld een deskundige op verzoek van beide partijen is benoemd om het causaal verband tussen een erkende medische fout en de door de patiënt gestelde gezondheidsschade te bepalen, dan is het inzage- en blokkeringsrecht van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst van toepassing. 

U doet er, als u optreedt als deskundige, goed aan om bij elke rapportage na te gaan of het inzage- en blokkeringsrecht van toepassing is (zie bijvoorbeeld de KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens), omdat een niet-juiste toepassing van de regels tot een tuchtrechtelijke maatregel kan leiden. 

Overigens is de klager in de beschreven tuchtrechtelijke procedure in beroep gegaan, maar het is niet te verwachten dat het Centraal Tuchtcollege tot een ander oordeel komt.

Delen