Red de zorg

Na een massale tegenbeweging vorig jaar bleef de vrije artsenkeuze bewaard. Maar het lijkt alsof minister Schippers met een nieuwe wet toch probeert deze keuze in te perken. Mede daarom wacht haar op 12 september opnieuw een breed protest. 

Tekst: Daan Marselis

 

VvAA plaatst grote vraagtekens bij een nieuw wetsvoorstel van minister Edith Schippers van VWS dat de macht van zorgverzekeraars te veel zou vergroten en bovendien de vrije artsenkeuze zou ondermijnen. Dat zegt Herman van Hemsbergen, voorzitter van de VvAA-hoofddirectie. VvAA steunt daarom de grote manifestatie op 12 september tegen het zorgbeleid van dit kabinet, die wordt georganiseerd door vakbond FNV.

‘Hè!?’, denkt u nu wellicht. ‘Die vrije artsenkeuze was vorig jaar toch gered toen de Eerste Kamer tegen aanpassing van artikel 13 stemde?’ Dat valt nog te bezien, zegt Van Hemsbergen. Hij doelt op de Wet herpositionering taken Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en deregulering, die nog in ontwerp is. De minister hoopt het definitieve wetsvoorstel eind dit jaar aan de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Lees verder (pdf).

09-2015p028-029

Delen