Regels NZa volgens LHV te complex

Huisartsenvereniging LHV is van mening dat de nieuwe beleidsregels van Zorgautoriteit NZa voor de bekostiging van de zorg in 2015 erg complex zijn en daardoor moeilijk interpreteerbaar. Dat meldt de LHV op haar website.

 

Een eerste lezing van de NZa-tarieven en -prestaties riep bij de huisartsenvereniging al meteen een aantal belangrijke vragen op. Bijvoorbeeld over hoe invulling wordt gegeven aan programmatische zorg in segment twee; de wijze waarop de bekostiging van de POH-S wordt beschreven en de manier waarop het macrobeheersinstrument (MBI) zal worden ontwikkeld. Over deze onderwerpen is de LHV momenteel in gesprek met de NZa.

Hoe de nieuwe beleidsregel precies uitpakt voor de omzet van een gemiddelde huisartsenpraktijk, zal volgens de LHV pas duidelijk worden na het afsluiten van de contracten. In het najaar organiseert de LHV een groot aantal regionale informatiebijeenkomsten voor huisartsen over de gevolgen van de nieuwe bekostiging.

Delen