Resultaten Levenslooponderzoek

VvAA heeft grote waardering voor de moeite die leden eind vorig jaar namen om mee te doen aan het VvAA Levenslooponderzoek. Om het inzicht in de behoeften van zorgprofessionals op specifieke momenten te vergroten, had VvAA haar leden uitgenodigd om hun ervaringen te delen vanuit de gedachte dat gewone dingen soms nét even anders werken bij zorgprofessionals.

 

Ruim negenduizend zorgprofessionals deden mee aan het onderzoek. Een van de zaken die opvalt, is de intensiteit van de veelal uitgebreide antwoorden op de open vraag ‘Waar ligt u wakker van?’. Dit onderstreept eens te meer dat alle beroepsgroepen in de zorg het meest wakker liggen van de invloed en macht van de zorgverzekeraars en de regeldruk van de overheid. VvAA gebruikt de onderzoeksresultaten om haar dienstverlening te verbeteren en nog specifieker af te stemmen op de wensen van haar leden. Ook kan zij de resultaten inzetten om beroepsgroepoverstijgende thema’s landelijk bespreekbaar te maken. Meer informatie over het Levenslooponderzoek en de resultaten leest u op vvaa.nl/levenslooponderzoek

Delen