Schenken kan lonen

Bepalend voor het recht op zorgtoeslag en het kindgebondenbudget is de vermogenspositie. Deze is ook van belang voor de hoogte van de eigen bijdrage voor de AWBZ. Het schenken van vermogen kan dus lonen. 

 

 

Vermogende particulieren betalen sinds dit jaar een hogere eigen bijdrage voor de AWBZ. Ook is de vermogenspositie van invloed op de vraag of men recht heeft op zorgtoeslag en het kindgebonden budget. Voor het vaststellen van de eigen bijdrage voor de AWBZ telt het verzamelinkomen mee. Naast 4 procent van uw vermogen dat al in het verzamelinkomen zit, wordt sinds 2013 ook 8 procent van uw belaste box 3-vermogen van twee jaar eerder bij het verzamelinkomen opgeteld. Dit verzamelinkomen vormt de basis voor de berekening van de eigen bijdrage AWBZ.

Tip: door – al dan niet onder schulderkenning – te schenken aan kinderen, kleinkinderen of een goed doel, kan men het vermogen in box 3 verkleinen. De nadelige gevolgen van een groot vermogen op het recht op toeslagen of AWBZ kunnen op deze manier worden beperkt.

Delen