Schippers: geen geld weggesluisd

Minister Edith Schippers vindt het ‘logisch’ en ‘niet verontrustend’ dat zorgaanbieders financiering zoeken bij andere privaatkapitaalverschaffers dan banken. Dat schrijft ze in antwoord op Kamervragen van Renske Leijten (SP). Schippers maakt zich geen zorgen over het ‘wegsluizen’ van geld, meldt Skipr.

Leijten stelde haar vragen naar aanleiding van een artikel in NRC Handelsblad. Daarin wordt beschreven waarom investeerders interesse hebben in Nederlandse zorginstellingen en hoe ze ondanks het verbod op winstuitkering, toch rendement kunnen behalen. Ook stelt de krant dat vijf ziekenhuizen technisch failliet zouden zijn – en daarmee een goede overnameprooi. De SP vreest dat private investeerders die zorgaanbieders opkopen, geld zullen wegsluizen uit de zorg.

Geen zorgen
De minister maakt zich daar allerminst zorgen over, zo blijkt uit de beantwoording van de Kamervragen. Schippers maakt onderscheid tussen financiering (voor onder andere investeringen) en bekostiging (voor te leveren zorg). Ze schrijft dat ziekenhuizen nu al voor een groot deel gefinancierd zijn met privaat geld via bankleningen. Zorginstellingen betalen daar nu al rente over. Schippers wijst erop dat banken terughoudender zijn geworden met het verschaffen van financiering en dat zorgaanbieders daarom andere geldbronnen zoeken. Schippers: “Ik zie geen verschil tussen het betalen van rente aan een bank of aan een private partij.”

Lees verder bij Skipr.

Delen