Specialist: ‘maximale behandelprijs’

De Orde van Medisch Specialisten heeft ‘De Medisch Specialist 2015’ gepresenteerd. In het document staan concrete adviezen om de uitdaging van oplopende kosten in de medisch-specialistische zorg het hoofd te kunnen bieden.

 

 

Het document bevat voorstellen om de kwaliteit verder te verbeteren en inzichtelijk te maken. Dit pakket maatregelen vormt de beste garantie voor een beheerste uitgavenontwikkeling van 2,5% per jaar – conform het nu geldende akkoord voor 2012-2015. Als het lukt om hiermee dit groeipercentage te handhaven, dan levert dit besparingen op die oplopen van ongeveer 400 miljoen euro in 2016, het startjaar van de berekeningen, tot ruim 2 miljard euro in 2020.

In het document valt te lezen dat 52 procent van de 20.000 specialisten van mening is dat beleidsmakers een maximale behandelprijs dienen vast te stellen voor ernstig zieke of heel oude patiënten.

Het visiedocument is in opdracht van de wetenschappelijke verenigingen en de Orde van Medisch Specialisten geschreven door een negental medisch specialisten en een gezondheidseconoom, onder voorzitterschap van gynaecoloog Carina Hilders. Het is voor het eerst dat Nederlandse medisch specialisten zo uitvoerig hun integrale visie op de toekomst van de medisch-specialistische zorg schetsen. Het document kwam tot stand door gesprekken met de achterban en verschillende belanghebbenden waaronder ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars en patiëntvertegenwoordigers.

Bekijk hier de samenvatting van het visiedocument.

Download hier het volledige visiedocument.

Lees hier het interview met Carina Hilders uit Arts en Auto 09 (pdf).

 

Delen