Verloskunde Dokkum onder druk

De artsen van ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum vrezen dat de norm van 45-minuten reistijd voor zwangeren in gevaar komt als het ziekenhuis stopt met geboortezorg. Dat blijkt uit een mededeling die zij op de website van het ziekenhuis plaatsten.

Ondanks dat de kans op babysterfte rond de geboorte in De Sionsberg lager is dan het landelijk gemiddelde, wil de zorgverzekeraar Friesland-Achmea de geboortezorg in De Sionsberg niet langer vergoeden. Hiervoor is geen medische reden gegeven, zo menen de artsen. Wel is hen te verstaan gegeven dat de geboortezorg in De Sionsberg door de lagere aantallen geboortes duurder is dan in andere ziekenhuizen. De zorgverzekeraar start nu met een door haarzelf samengestelde werkgroep die de opdracht heeft de sluiting van de verloskunde in De Sionsberg vorm te geven. De medische staf van De Sionsberg vindt het onverantwoord in de uitgestrekte regio met langere aanrijtijden te werken als het gaat om ongeboren kinderen en hun moeders.

Voorzitter van de medische staf Hilde Royen: “Deze regio leent zich door de grote afstanden en het ontbreken van goede, snelle wegen gewoon niet voor dit soort experimenten. Het lijkt erop alsof de belangen van de individuele patiënt ondergeschikt zijn geworden aan andere, vooral financiële belangen.”

De specialisten van De Sionsberg willen hun patiënten alleen overdragen aan andere ziekenhuizen als de kwaliteit van de zorg daardoor aantoonbaar beter wordt.

Royen: “Ieder ander scenario houdt een langere reistijd naar een volgend ziekenhuis in. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat hierdoor de kans op een beschadigde of dode baby groter wordt. Als de Friesland-Achmea zoekt naar een alternatief, zal dit waarschijnlijk bestaan uit het maken van meer ambulanceposten om te proberen te voldoen aan de wettelijke 45-minuten aanrijtijdennorm. Hierbij worden de grenzen opgezocht van deze norm. Voor verloskundige spoedzorg is de 45-minuten norm eigenlijk al te ruim. De afstand tot Leeuwarden, Drachten en Groningen zal voor sommige baby’s en moeders echt te lang blijken.”

Woensdag 23 mei is er een spoeddebat in de Tweede Kamer over de geboortezorg in de regio rond Dokkum.

Delen