Stimuleringsregeling VS en PA

Huisartsen die een verpleegkundig specialist (VS) of physician assistant (PA) willen opleiden en structureel willen inzetten, kunnen tot 1 maart 2016 een beroep doen op de stimuleringsregeling ‘Versterking Opleiding VS PA Huisartsenzorg’. Vanwege een tekort aan opleiders en leerwerkplekken heeft de landelijke Stuurgroep Taakherschikking Eerstelijn deze regeling nog één keer verlengd.

Binnen de randvoorwaarden van de stimuleringsregeling kunnen huisartsen en huisartsorganisaties zich aanmelden als leerwerkplek voor een VS of PA. Dit kan door een goed onderbouwde aanvraag voor ondersteuning in te dienen bij de onafhankelijke beoordelingscommissie. Deze commissie beoordeelt of de aanvraag wordt gehonoreerd of niet. Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (Stichting KOH) laat weten dat er een beperkt budget beschikbaar is, waarmee zoveel mogelijk leerwerkplekken in Nederland worden gerealiseerd.

De stimuleringsregeling is een aanvulling op de subsidieregeling van de hogeschool en betreft een tegemoetkoming voor het opleiden van studenten VS of PA in de huisartsenzorg die met hun opleiding starten in september 2016 (studiecohort 2016). Huisartsen en huisartsorganisaties kunnen tot 1 maart 2016 een aanvraag indienen.

Meer informatie, de randvoorwaarden en het aanvraagformulier vindt u hier.

Delen