Systeemziekenhuis

Edith Schippers zei al ruim vier jaar geleden dat ze geen ziekenhuizen meer ging redden die failliet dreigden te gaan. En al bijna zes jaar geleden ging ze niet in op het verzoek van de SP om het open blijven van de afdeling spoedeisende hulp in Zevenaar te garanderen. Met die uitlatingen liet ze zien de door haar voorganger Ab Klink ingezette lijn te volgen: systeemziekenhuizen bestaan niet meer.

De vraag is wat dit gaat betekenen voor de situatie rond de acute verloskunde en spoedzorg op de locatie Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep. In de berichtgeving daarover lezen we immers: ‘De positie van het voormalige Gemini Ziekenhuis is in deze bijzonder. Er zijn geen andere ziekenhuizen in Nederland waarvoor het zo moeilijk is om de spoedzorg in de lucht te houden. Er is geen ziekenhuis in de directe nabijheid waar mensen in spoedsituaties binnen 45 minuten naartoe kunnen’.

Systeemziekenhuizen bestaan niet meer. Wat betekent dit  voor  acute verloskunde en spoedzorg in Den Helder?

Niets meer of minder dan een systeemziekenhuis dus. Maar de beslissing van de Nederlandse Zorgautoriteit om niet de miljoenen bij te passen die nodig zijn om de continuïteit van die spoedzorg te garanderen, laat zien dat de bestaande beleidslijn onverkort van kracht blijft.

In eerdere berichtgeving over deze slepende kwestie zei de NZa al dat het ziekenhuis moet meewerken aan een oplossing: ‘Als een ziekenhuis een machtspositie heeft, omdat er verder in de regio geen andere zorgaanbieder is die deze zorg aanbiedt, mag het ziekenhuis daar geen misbruik van maken, bijvoorbeeld door onredelijk hoge tarieven te vragen’. De al vorig jaar genomen beslissing van Noordwest Ziekenhuisgroep om af te zien van nieuwbouw in Heerhugowaard duidt op realiteitszin van het ziekenhuisbestuur in de onderhandelingen met de zorgverzekeraars. Nu maar hopen dat het gemeentebestuur ook redelijkheid betracht.

Delen