Tandartstool voor eigen bijdrage

Goed nieuws voor de ondernemende tandarts die graag extra service levert. Pien Support biedt software voor tandartsen die eenvoudig de eigen bijdrage voor de cliënt berekent. Daarnaast helpt de tool de behandeling te optimaliseren.

 

 

Doordat tijdens het stellen van de diagnose direct de eigen bijdrage van de cliënt wordt berekend, zal deze sneller de afspraak voor de behandeling maken. De tool kan de prijs van de verschillende onderdelen van de behandeling berekenen, zodat het verschil tussen een composiet en een kroon direct inzichtelijk wordt. Bij het berekenen van de nettobijdrage van de cliënt houdt Pien rekening met de voorgestelde behandeling, het vergoedingenpakket van de mondzorgverzekering, de concern-specifieke tariefbegrenzers en de eventuele contractering.

De softwaretool kost € 950,- Meer info: www.piensupport.nl.

Delen