Uit de oude doos XVII

Indien u netjes op tijd uw belastingaangifte heeft gedaan, dan heeft u inmiddels misschien al wel bericht van teruggave gekregen. Tenminste, áls u iets terugkrijgt, want de mogelijkheden voor belastingaftrek worden steeds beperkter. Dat was vroeger anders.

In een Arts en Auto uit 1959 wijst ‘een van onze belastingconsulenten’ op een vaak vergeten aftrekpost: het behangen van de eigen woning. Een V.V.A.A. lid vulde de kosten daarvoor in 1957 op zijn aangifteformulier in, maar de post werd afgewezen door de Inspecteur der Belastingen. De belastingbetaler vroeg onze consulent vervolgens om raad en die adviseerde hem om zich niet achter het behang te laten plakken en naar het Hof te ’s-Gravenhage te stappen. De rechter stelde de klager in het gelijk: behangen van de eigen woning viel onder onderhoudskosten. Ook de minister kon zich met deze uitspraak verenigen en behangen werd derhalve vanaf 1958 aftrekbaar.

“Hiermede”, schrijft de consulent in Arts en Auto, “is dan althans voorlopig weer een twistpunt uit de weg geruimd.” Hij wijst de lezers erop dat zij nog te vaak vergeten de behangersrekeningen op te geven en dat ook schilderwerk ‘a fortiori’ als aftrekpost geldt. “Mocht men deze kosten nimmer hebben opgevoerd, dan kan men, binnen de termijn (twee maanden na dagtekening) bezwaar maken tegen de aanslag.” De goed ingevoerde belastingconsulent heette Fortuin.

 

Delen