Vaccinatie zorgverleners

Zorgverleners die goede en veilige zorg willen verlenen, moeten voor vaccinatie kiezen, zo schrijft de IGJ in een factsheet over het inzetten van personeel in de zorg met en zonder vaccinaties. 

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout

Een verplichting tot vaccinatie is er voor niemand. Werkgevers mogen werknemers wel stimuleren (zonder enige vorm van dwang) om zich te laten vaccineren en hen vragen of ze gevaccineerd zijn, maar werknemers zijn niet verplicht te antwoorden en het registreren van deze informatie is niet toegestaan. Bedrijfsartsen in de zorg mogen dit laatste wel, maar zij hebben een beroepsgeheim en mogen deze informatie alleen met toestemming van de werknemer met de werkgever delen. 

Op organisatieniveau kan een bedrijfsarts wel de vaccinatiegraad aan de werkgever doorgeven, zodat maatregelen kunnen worden genomen in het belang van de zorgverlening aan de patiënt/cliënt en de werknemer.

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand

Delen