Wijziging Wet publieke gezondheid

Bijna iedereen verlangt weer naar een open samenleving. Om dit te bereiken en hiervoor betere juridische instrumenten te kunnen inzetten, bestaat het voornemen om de Wet publieke gezondheid te wijzigen. Onlangs zijn hiervoor drie nieuwe wetsvoorstellen opgesteld.

Tekst: Katrijn van Berkum en Timo van Oosterhout 

Testbewijs voor toegang

Allereerst het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet testbewijzen COVID-19’. Dit is erop gericht testbewijzen in te zetten voor de toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en overige horeca. Daarnaast kan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (via een algemene maatregel van bestuur) worden aangewezen om via testbewijzen meer fysiek onderwijs mogelijk te maken.

Quarantaineplicht reizigers

Het tweede wetsvoorstel ‘Quarantaineplicht reizigers’ regelt het opleggen van een quarantaineplicht voor reizigers die naar Nederland komen vanuit hoogrisicogebieden. In het voorstel staat dat de quarantaine in principe tien dagen duurt en geldt voor alle reizigers uit de aangewezen gebieden, ongeacht met welk vervoermiddel zij Nederland binnenkomen. Wanneer reizigers vanaf de vijfde dag na inreizen een negatieve testuitslag kunnen overleggen, wordt de beperkende maatregel opgeheven. Om te kunnen toezien op de quarantaineplicht, moeten reizigers straks voordat zij naar Nederland komen een verklaring bij zich hebben waarin onder andere reis- en contactgegevens staan. Toezicht en handhaving op het bezit van de verklaring en het navolgen van de quarantaineplicht worden op dit moment nog verder uitgewerkt. Reizigers moeten in ieder geval zelf zorgen voor een geschikte quarantaine-accommodatie.

Sluiting bij uitbraak

Het derde wetsvoorstel ‘Sluitingsbevoegdheid uitbraak’ biedt een eenduidige wettelijke grondslag voor de burgemeester om publieke en besloten plaatsen te sluiten bij een uitbraak van het virus. Van een uitbraak is sprake wanneer ten minste drie besmette personen aan elkaar zijn te relateren in tijd, plaats en persoon, en het aannemelijk is dat die specifieke plaats de besmettingsbron is.

Senior jurist Katrijn van Berkum en advocaat Timo van Oosterhout zijn werkzaam bij stichting VvAA Rechtsbijstand.

Delen