Van idee naar oplossing

Innovatiemanager Karianne Lindenhovius vertaalt namens Pontes Medical ideeën van artsen naar nieuwe, relevante technologische producten. De patiënt is de grote winnaar.

Tekst: Roel Notten | Beeld: Bram Saeys

 

 

Toen ingenieur Karianne Lindenhovius de overstap maakte van het bedrijfsleven naar de gezondheidszorg viel haar op dat er vaak te weinig wordt gedaan met goede ideeën van zorgverleners. Binnen het UMC Utrecht richtte ze in 2007 Pontes Medical op, een samenwerkingsverband dat sinds vijf jaar ook wordt toegepast in het AMC en VUmc. Pontes Medical vertaalt ideeën van zorgprofessionals naar innovatieve oplossingen voor de patiënt. Lindenhovius: “Het gaat om praktische verbeteringen rond diagnoses en behandelingen waar echt behoefte aan is. Pontes Medical kent zowel de zorgprofessionals als de bedrijven die medisch technologische producten maken en brengt beide partijen bij elkaar. Omdat we in de kliniek zitten, kunnen we relatief eenvoudig clinical trials uitvoeren, die noodzakelijk zijn om een medisch product op de markt te mogen brengen.”

Pontes Medical werkt vanuit het ziekenhuis samen met zorgprofessionals. “Omdat we collega’s van elkaar zijn, is de drempel laag en het vertrouwen groot”, vertelt Lindenhovius. “Als innovatiemanager bekijk ik de aard van het probleem of idee en toets ik bij andere zorgprofessionals – binnen en buiten het ziekenhuis – of zij het probleem of idee herkennen. Als de marktvraag voldoende groot is, start ik met het zoeken naar externe partners, bijvoorbeeld in het midden- en kleinbedrijf, die ons aanvullen in het bedenken van de oplossing; het product. Deze partners investeren samen met het ziekenhuis in de ontwikkeling en de vermarkting van het product.”

Wereldprimeur
Een succesvol voorbeeld is Whistler, een longfunctiemeter die Pontes Medical samen met kinderlongarts Kors van der Ent ontwikkelde. “Veel kinderen kunnen door de huisarts niet goed gediagnosticeerd worden op longziekten, doordat er geen objectieve meting kan worden uitgevoerd. Whistler kan dit wel en is daarmee een wereldprimeur. Hierdoor kunnen patiënten in de eerste lijn direct beter geholpen worden en kan de arts sneller een diagnose stellen, waardoor onnodig medicijngebruik bij jonge patiënten kan worden voor-komen”, aldus Lindenhovius.

Kinderlongarts Van der Ent kijkt tevreden terug op de samenwerking: “Pontes Medical heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Whistler. Het oorspronkelijke apparaat was gebouwd door de research-afdeling, dus uniek en op koelkastformaat. Karianne heeft de juiste mensen – technici, kenners van materialen en design, commerciële mensen – bij elkaar gebracht die het hele concept naar een klein handzaam en vermarktbaar apparaatje hebben gerealiseerd. Pontes heeft bruggen gebouwd tussen disciplines die elkaar niet zo goed kennen en die niet gewend zijn om samen iets dergelijks te realiseren.”

Artsen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe commerciële producten wordt nogal eens verweten dat dit zou botsen met hun klinische en wetenschappelijke integriteit. Lindenhovius vindt dit onterecht. “Uiteraard moet iedere vorm van belangenverstrengeling voorkomen worden. Commercialisering is niet ons doel, maar een middel om innovaties bij de patiënt te krijgen. Iedere zorgprofessional die bij onze innovaties betrokken is, doet dit om zijn patiënten beter te kunnen helpen en niet om er rijker van te worden.”

Delen