Veel verpleegkundigen niet tevreden

Driekwart van de verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogisch begeleiders denkt in de huidige baan het pensioen niet te halen. Ruim vier van de tien zijn ontevreden met het werk of vinden de werkdruk te hoog om zo lang door te kunnen werken. Dit blijkt uit een onderzoek van het NIVEL.

 

Het arbeidsaanbod aan verpleegkundigen zal de komende jaren afnemen doordat oudere verpleegkundigen en verzorgenden de zorg verlaten en er minder jongeren bijkomen. En dat terwijl door de vergrijzing en toename van het aantal chronisch zieken de vraag naar zorg alleen maar zal stijgen. Er moeten dus meer nieuwe verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogisch begeleiders bijkomen, maar het is ook belangrijk dat de ouderen blijven werken.

Het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek naar de gezondheidszorg) peilde in het Panel Verpleging & Verzorging hoeveel verpleegkundigen, verzorgenden en sociaal agogisch begeleiders verwachten hun werk vol te kunnen houden tot hun pensioen. Hieruit blijkt dat slechts 27 procent denkt dat zij hun pensioen in hun werk halen. Zij zijn minder tevreden over hun werk of ervaren een te hoge werkdruk. Drie van de tien weten het nog niet en 43 procent verwacht niet in staat te zijn het huidige werk tot het pensioen vol te houden. 85 procent van de beroepskrachten in de directe patiëntenzorg denkt dat 50-plussers langer blijven werken als de werkdruk acceptabel is.

Lees verder: NIVEL

Delen