Verder uit de mist

In het decembernummer van Arts en Auto gaf voorzitter (a.i) Willem Veerman namens het verenigingsbestuur aan ‘uit de mist te willen komen en met een frisse blik naar buiten te willen opereren’. De eerste stappen zijn inmiddels gezet als het gaat om het verder bouwen aan voorstellen rond bestuurlijke verandering én het vormgeven van directere ledenparticipatie.

Tekst: Marjan Enzlin Beeld: Bas van Spankeren

Het verenigingsbestuur heeft zich de kritische opmerkingen, door betrokken leden gemaakt tijdens de 99ste Algemene Ledenvergadering in oktober 2020, aangetrokken. Zoveel is wel duidelijk voor wie waarnemend voorzitter Willem Veerman spreekt en/of zijn column in het kerstnummer van dit magazine heeft gelezen. Samengevat: het bestuur wil minder intern gericht zijn en beter met leden communiceren over de processen die gaande zijn. Daarnaast is er behoefte aan meer ledenbetrokkenheid vóóraf. Niet alleen bij de leden, ook bij het bestuur zelf. “Meer de dialoog met elkaar aangaan, ook over de vraag hoe bestuurlijke vernieuwing kan helpen VvAA nog krachtiger te laten functioneren als stem en steun van zorgverleners, is noodzakelijk”, zegt Veerman. “Daarom nodigen we onze leden graag uit om enerzijds de eerste ideeën met hen te delen en anderzijds van ze te horen hoe de vereniging wordt ervaren en hoe we onze leden het beste bij (welke) onderwerpen kunnen betrekken.”

Dat dit geen loze woorden zijn, maar een belofte, blijkt uit de eerste stappen die inmiddels genomen zijn en die voor deze maand nog op de kalender staan. Onlangs nam een kleine groep leden deel aan een online-meedenksessie en deze maand staan een grote ledenpeiling en een informatieve extra Ledenvergadering op het programma (zie kader). In de meedenksessie, waaraan dertien leden deelnamen en bestuurders de rol van ‘toehoorder’ hadden, werd verdieping gezocht naar de drijfveren achter het lidmaatschap en naar de wensen met betrekking tot ledenparticipatie. De opbrengst van deze sessie werd onder meer gebruikt om vorm te geven aan een grote kwantitatieve ledenpeiling die op dit moment loopt en waaraan alle leden nog tot en met 11 maart kunnen deelnemen. Het bestuur roept u op dat vooral te doen, en zich ook aan te melden voor de informatieve ledenvergadering van 30 maart, opdat gezamenlijk verder gebouwd kan worden aan een nog sterkere positie van VvAA als stem en steun van zorgprofessionals.

Oproep

Ledenpeiling 

Het bestuur nodigt alle leden uit deel te nemen aan de ledenpeiling over ledenparticipatie. U kunt via vvaa.nl/ledenpeiling direct de vragenlijst invullen. Dat kan tot en met 11 maart. Het kost u maximaal 10 minuten van uw tijd. Naar keuze kunt u ook persoonlijke feedback achterlaten. De resultaten van de peiling worden op de tussentijdse Ledenvergadering en daarna uiteraard via de diverse VvAA-kanalen met u gedeeld.

Tussentijdse Ledenvergadering

Op 30 maart 2021 vindt een tussentijdse (informatieve) Ledenvergadering plaats. Afhankelijk van de COVID-19-maatregelen wordt deze fysiek dan wel online georganiseerd. U kunt zich aanmelden via vvaa.nl/ledenvergadering Dat kan tot en met 16 maart. 

Meer informatie kunt u vinden op de website van VvAA.

Delen