Visiedocument Bridge the g@pp gepresenteerd

Hoe kunnen zorgverlener technische innovaties toepassen in de praktijk? Die vraag staat centraal in het visiedocument van de Werkgroep Zorg 2025 dat op 18 januari tijdens het symposium ‘Bridge the (g)@pp’ werd gepresenteerd.

De jonge zorgverleners in opleiding willen de implementatie van innovaties versnellen, maar ook een kritische noot toevoegen. De werkgroep  overhandigde het visiedocument aan een patiënt, twee aankomend zorgprofessionals en aan secretaris-generaal van VWS Erik Gerritsen om bij de verschillende doelgroepen bewustzijn van het probleem te creëren.

Erik Gerritsen van VWS was enthousiast over het visiedocument. “Als patiënten en zorgprofessionals dit omarmen, wordt het voor ons makkelijker om mee te helpen innovaties te implementeren.” Gerritsen bood aan om de werkgroep een masterclass implementatie van zorginnovatie te geven. Toen de financiering van nieuwe initiatieven ter sprake kwam, stelde Gerritsen dat hij binnen een half jaar financiering zou regelen bij aantoonbaar zinvolle nieuwe toepassingen. Verder riep hij de zorgprofessionals op om VWS te helpen met concrete initiatieven.

“Als patiënten en zorgprofessionals dit omarmen, wordt het voor ons makkelijker om mee te helpen innovaties te implementeren.”

Gezondheidswetenschapper en auteur van Beter met ehealth in 60 minuten Liesbeth Meijnckens benoemde wat zij van koplopers bij zorginnovatie heeft geleerd: niet de techniek maar de mensen maken het verschil, maak zo mogelijk gebruik van beschikbare technologie, experimenteer klein, maak keuzes en een duidelijk plan bij implementatie en focus op digitale basisdiensten, die altijd van nut zijn voor de patiënt. Financiering noemde Meijnckens lastig, ‘maar er is toch al meer geregeld dan je denkt’.

In het visiedocument beschrijft de Werkgroep Zorg haar doelen: ze streeft ernaar dat er in 2025 een landelijk elektronisch patiëntendossier is, dat communicatie tussen zorgverleners mogelijk maakt en waarvan de patiënt eigenaar is. Ook moet er meer aandacht komen voor verandermanagement, innovatie en implementatie tijdens de opleiding van zorgverleners. Verder moet e-health in 2025 gebruik maken van standaarden en openbare data. De werkgroep blijft zich ook inzetten voor bewustwording van het nut van e-health bij alle betrokken partijen.

De Werkgroep Zorg 2025 is een samenwerkingsverband van jonge zorgverleners in opleiding; apothekers, specialisten, huisartsen, sociaal geneeskundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Eerder schreef de werkgroep Coach, Cure & Care 2025 en Coaching – who cares?. De werkgroep kan nog enthousiaste jonge zorgverleners in opleiding gebruiken.

Meer informatie: wz2025.nl

Delen