Vrije artsenkeuze en VvAA

Het uitlekken van de inhoud van het Concept Integraal Zorg Akkoord (IZA) heeft bij zorgprofessionals geleid tot bevestiging van bange vermoedens. Onder meer als het gaat om het opnieuw onder druk staan van artikel 13 in de Zorgverzekeringswet, waarin de vrije zorgkeuze – vooral bekend als vrije artsenkeuze – is geregeld. VvAA kiest, zoals verwacht, opnieuw positie voor behoud ervan, blijkt uit een uitgebreide reactie vandaag.

Het artikel, dat patiënten én zorgprofessionals onder meer moet beschermen tegen te veel macht bij zorgverzekeraars, staat sinds 10 jaar onder druk. VvAA, collectief van 130.000 zorgprofessionals uit verschillende (para)medische disciplines, faciliteerde in samenwerking met andere partijen bij een eerdere poging het artikel aan te passen al het verzet daartegen. Met succes, want de voorgenomen wetswijziging strandde in 2014 onverwacht en nipt in de Eerste Kamer, omdat een aantal PvdA-senatoren niet meestemden met het standpunt van de partij.

‘VvAA kiest opnieuw positie voor behoud van de vrije artsenkeuze’

VvAA heeft vandaag gereageerd op het Concept IZA en bevestigt opnieuw positie te kiezen voor het behoud van artikel 13. Hans van der Schoot en Willem Veerman (respectievelijk directeur en voorzitter van Vereniging VvAA) melden in een blog op de VvAA-website onder meer:

‘Wij vinden pogingen tot verdere juridische beperking van de vrije zorgverlenerskeuze onwenselijk. Het polariseert en leidt tot niks… Als het verzekeraars weer niet lukt om tempo te maken in de grote noodzakelijke transitie, heeft niet de zeer beperkte ongecontracteerde zorg het gedaan. Waarschijnlijk is dan meer de houdbaarheidsdatum van dit stelsel aan de orde.’

  • Het volledige blog van Van der Schoot en Veerman leest u hier.
  • Eerdere artikelen van Arts en Auto rond dit onderwerp leest u in het Dossier Vrije Artsenkeuze.

Delen