Vrije prijzen verloskunde

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) wil per 1 januari 2014 vrije prijzen invoeren voor eerstelijns verloskundigen. Door net als in de tweedelijns geboortezorg (gynaecoloog, klinisch verloskundige) ook de prijzen voor eerstelijns verloskundigen los te laten, wil de NZa tot gelijke spelregels komen voor het maken van prijs- en samenwerkingsafspraken.

Een integraal tarief voor de hele keten komt er op dit moment nog niet. De NZa wil de geboortezorg meer tijd geven om zich op een integraal tarief voor te bereiden. In een reactie noemt verloskundigenkoepel KNOV het ‘terecht’ dat de NZa op dit moment geen landelijk ketentarief voor de verloskunde invoert, maar eerst wil experimenteren. Wel wil de KNOV de vrijeprijsvorming in de eerstelijns geboortezorg vervangen door een alternatief koptarief om de samenwerking en wederkerigheid in de keten te stimuleren.

Delen