VVMS: zorgpremie kan € 200,- lager

De kosten van ziekenhuiszorg kunnen minimaal 15 procent omlaag als medisch specialisten weer betrokken worden bij de organisatie. Dit komt neer op een jaarlijkse besparing op zorg van € 200,- per Nederlander. Dat stelt de vereniging van Vrijgevestigd Medisch Specialisten (VVMS). 

 

In een persbericht betoogt de VVMS dat veel ziekenhuizen zijn uitgegroeid tot bureaucratische kolossen waar de overheadkosten kunnen oplopen tot 40 procent van de totale uitgaven. Volgens hen is het vooral de organisatie die medisch specialistische zorg duur maakt, niet de medisch specialist.

Ziekenhuizen moeten volgens de VVMS daarom terug naar een slanke organisatie rondom de patiënt: “Vrijgevestigd medisch specialisten willen af van die bureaucratie. Zij willen direct aan de slag met o.a. het ziekenhuisbestuur om te werken aan een nieuw organisatiemodel.”

Verder vindt de VVMS dat er niet langer nieuwe regels en beleidswijzigingen ingevoerd mogen worden zonder dat bewezen is dat de zorg hierdoor goedkoper wordt: “Er moet een landelijke expertgroep komen die verbeterplannen in de praktijk gaat testen. Dat moet op dezelfde manier als met medicijnen: alleen dat wat effectief is voer je in. In deze expertgroep moet zeker de arts vertegenwoordigd zijn. Deze kent het zorgproces van binnenuit.”

Voor meer informatie, zie de website van de VVMS.

Delen